e-CMR HUB: data uitwisseling tussen eCMR providers
By in

e-CMR HUB: data uitwisseling tussen eCMR providers

e-CMR HUB: data uitwisseling tussen e-CMR providers

e-CMR providers Cargoledger, Collect + Go, Logistiek Zonder Papier en Pionira werken samen aan een generieke open API structuur om elkaars e-CMR’s af te handelen. Dit doen zij met de e-CMR HUB binnen I4TRUST
Door Fiware en iSHARE technologie toe te voegen in de onderlinge samenwerking maken we het mogelijk om elkaars transacties te herkennen en verder af te handelen. Een gebruiker binnen het ene platform kan dan een e-CMR tekenen op het andere platform.

Naast deze functie wordt ook gewerkt aan een inspectie proces. Consortium lid 51BIZ uit Luxemburg deelt kennis op het vlak van inspectie door overheidsdiensten.    

Op 12 mei hebben we deze opzet gepresenteerd aan de Benelux overheden en andere e-CMR aanbieders binnen de werkgroep e-CMR Benelux. Daar werd dit initiatief positief ontvangen. Ook werd de suggestie gedaan om dit initiatief een plek te geven binnen Basis Data Infrastructuur (BDI), een initiatief binnen Rijkswaterstaat. 

Vanuit de EU wordt funding ter beschikking gesteld om deze compatibiliteit functies te ontwikkelen en integreren in de oplossingen van de deelnemende consortium leden. 

Digitale vrachtbrief Duitsland
By in

Digitale vrachtbrief Duitsland

Vanaf vandaag kan e-CMR worden toegepast in Duitsland. Een aantal van onze klanten voegt meteen de daad bij het woord door e-CMR te activeren voor de logistieke stromen vanuit Duitsland naar Nederland en vice versa.

Grondige voorbereiding voor invoering digitale vrachtbrief 

De verwachting is dat deze nieuwe manier van werken geruisloos kan worden ingevoerd. De Duitse deelstaten zijn voorafgaand aan de ratificatie van de e-CMR wetgeving betrokken geweest. Na ratificatie op 17 september 2021 door het Duitse parlement heeft de overheid de tijd genomen om de invoering uit te werken. 
Wil je ook de proef op de som nemen en aan de slag met e-CMR? Plan dan een online afspraak door het formulier hieronder in te vullen. 

e-CMR nu toe te passen in 31 landen

De digitale vrachtbrief is inmiddels toe te passen in 31 landen. Op het kaartje hieronder vind je een overzicht van de landen in en rondom Europa waar je kunt werken met elektronische vrachtbrieven. 

Electronische vrachtbrief

Meer informatie:

Ratificatie eCMR door Duitsland: 

Publicatie 17 september 2021

Lijst ratificaties

Geef hieronder twee datum/tijd opties op:
eCMR in de praktijk
By in

eCMR in de praktijk

In dit item over e-CMR in RTL Transportwereld is te zien hoe e-CMR in de praktijk werkt.

Math Heetkamp (logistiek manager) is enthousiast over de voordelen van e-CMR en vertelt hoe Scheuten Glas hiervan profiteert in de logistieke operatie. 

Bas Groot (docent kennisinstelling BUAS) legt uit hoe je hier als bedrijf laagdrempelig mee aan de slag kunt en hoe het project #DALI bijdraagt aan de ontwikkeling van datagedreven toepassingen zoals de digitale vrachtbrief.


Hans Togtema van Collect + Go deelt hoe via e-CMR HUB gewerkt wordt aan de onderlinge uitwisseling van gegevens, zodat chauffeurs niet allerlei verschillende apps nodig hebben voor hun administratie.

Nu vanaf april 2022 ook in #Duitsland vrachtwagenchauffeurs zonder papieren vrachtbrieven de weg op mogen, komt een #papierloos #wegtransport in Europa steeds dichterbij.

Waag jij nu ook de overstap? Leg dan contact via onderstaande link.

#supplychain #transport #eCMR #datasharing #dataspaces #logistiek

Transport en Logistiek Nederland evofenedex Topsector Logistiek Logistiek Midden-Brabant Nieuwsblad Transport Logistiek.nl Supply Chain Magazine Transport & Logistiek MVO Nederland i4Trust

e-CMR in RTL Transportwereld
By in

e-CMR in RTL Transportwereld

Wil je zien hoe e-CMR in de praktijk werkt? Kijk dan op 6 maart 17:00 naar RTL Transportwereld op RTL7

Scheuten Glas werkt inmiddels al meer dan 2 jaar met onze e-CMR oplossing, zowel op de inbound als outbound stromen. Logistiek manager Math Heetkamp heeft daarin samen met hun transporteurs de keten volledig gedigitaliseerd. Chauffeurs hebben deze nieuwe manier van werken omarmd. Naast alle voordelen van de e-CMR wordt ook meteen de emballage administratie gedigitaliseerd.

Samen met Logistics Community BrabantScheuten Glas en een van de chauffeurs van P. Daemen laten we zien hoe deze ketendigitalisering eruit ziet.

Wil je ook werk maken van e-CMR? Maak dan een online afspraak via de link hieronder.

Geef hieronder twee datum/tijd opties op:
e-CMR HUB
By in

e-CMR HUB

e-CMR HUB. Dat is de naam van de dataspace waar e-CMR providers data kunnen uitwisselen om elkaars e-CMR’s af te handelen. Collect + Go, Cargoledger, Logistiek Zonder Papier en Pionira werken in deze dataspace samen aan compatibiliteit e-CMR. Onze doelstelling is om API’s beschikbaar te maken waarmee het mogelijk is om elkaars e-CMR’s af te tekenen.

In de praktijk doen we dit nu al met Pionira. Een grote Belgische bierbrouwer geeft e-CMR’s uit op Xynaps van Pionira. Chauffeurs handelen deze e-CMR’s verder af met Collect + Go binnen het vragenpad van Transics.
We ontwikkelen deze platform-to-platform integratie nu door tot een generieke functie binnen het Data Innovation Hub ‘Smart Connected Supplier Network‘ in Eindhoven.

Vanuit de Europese Unie is geld beschikbaar gesteld aan het e-CMR HUB Consortium om twee generieke componenten te ontwikkelen:
– e-CMR Transaction clearance service. Deze API gaat ervoor zorgen dat e-CMR providers onderling transacties kunnen aftekenen.
– e-CMR Inspection service. Met deze API bieden we een common access point ten behoeve van controles onderweg.     

Dit initiatief wordt ondersteund door de I4TRUST organisatie. Zij leveren de tools en hulpmiddelen voor effectieve en vertrouwelijke data uitwisseling (o.a. Fiware, iSHARE, Fundingbox).

Wil je een uitgebreidere omschrijving van dit initiatief ontvangen? Vul dan het contactformulier hieronder in. 

Geef hieronder twee datum/tijd opties op:
e-CMR via cardswipe
By in

e-CMR via cardswipe

Bij grensoverschrijdend transport van containers is het vereist om een CMR vrachtbrief te voeren. Deze vrachtbrief moet te allen tijde aanwezig zijn bij de vervoerde zending. Tijdens het transport kan dit document op verschillende momenten worden overgedragen, gecontroleerd of bewerkt (zie plaatje hieronder).

e-CMR cargocard

Sinds een aantal jaren is het mogelijk om de papieren versie te vervangen met e-CMR, het digitale broertje van de CMR. De Benelux overheden hebben verschillende partijen gecertificeerd om het vrachtbrievenproces te digitaliseren. Deze partijen voldoen daarmee aan alle wettelijk eisen zoals gesteld in het e-CMR protocol. e-CMR is inmiddels toe te passen in 31 landen. Omdat het vanaf februari 2022 ook in Duitsland is toegestaan om e-CMR te gebruiken, kleurt de kaart voor e-CMR bijna helemaal groen in Europa.

Output
Inmiddels is de e-CMR op een aantal plaatsen in gebruik genomen. Hierdoor zijn er concrete en meetbare resultaten beschikbaar, waaronder – maar niet uitsluitend – de volgende:  

Verlaging transactiekosten
Op de terminals komen dagelijks duizenden vrachtauto’s containers ophalen en inleveren. Volgens schatting bedragen de totale transactiekosten van de papieren CMR gemiddeld €4,50 per transactie. Door de toepassing van de E-CMR worden deze transactiekosten binnen de keten met 90% verlaagd. Transporteurs, terminals en rederijen zien het rendement omhoog gaan door een snellere transactieafhandeling.

Beschikbaarheid van informatie
De transportsector is aantrekkelijk voor zware criminaliteit als mensen- en drugssmokkel of diefstal van waardevolle goederen. Digitale beschikbaarheid van informatie zorgt ervoor dat het inzicht van de overheid in het logistieke proces wordt vergroot. De voordelen hiervan zijn onder meer:

  • Beperken van schade door vroegtijdige signalering van verschillende vormen van fraude
  • Controle op basis van exceptie is mogelijk
  • Het controleproces kan deels buiten de terminal plaatsvinden

Next step
Dankzij het digitaliseren van de vrachtbrief liggen er kansen voor verdere innovatie om het logistieke proces te verbeteren. Samenwerkingsverbanden kunnen specifieke uitdagingen oplossen, zoals datadistributie in de keten. In plaats van alle informatie voor alle betrokken partijen beschikbaar stellen, biedt het mogelijkheden om geheel gericht relevante informatie te delen. Dit komt efficiency ten goede maar bovenal ook veiligheid.

Pincodes waarmee containers worden vrijgegeven zijn op veel plaatsen in de keten bekend. Door slimme oplossingen tussen informatiesystemen kan dit een stuk veiliger worden ingericht. Denk aan een koppeling tussen de chauffeurspas uit de boordcomputer, het voormeld systeem en het toegangsmanagementsysteem, waarbij de chauffeur niet de pincode hoeft in te voeren, maar door biometrische verificatie ‘zijn’ container mee kan nemen.

Topsector Logistiek: toepassen slimme manieren van data delen

De Topsector Logistiek heeft in 2021 een tender uitgebracht voor goede toepassingen van nieuwe manieren van data delen. Samen met Secure Logistics hebben we een succesvol voorstel gedaan voor een veel slimmer afhandelingsproces op basis van e-CMR. Het doel is om de digitale ladinginformatie op een beveiligde manier door te geven. Dat gebeurt op basis van de cardswipe met een Cargocard op de terminal of bij het warehouse, gekoppeld aan het authenticatieproces van chauffeurs met een Cargocard.

Wil je meer weten over de voordelen en mogelijkheden van de e-CMR in combinatie met biometrische verificatie? Vul dan onderstaand contactformulier in. 

Geef hieronder twee datum/tijd opties op: