e-CMR: laatste status wet- en regelgeving | Collect + Go

e-CMR: de laatste status

e-CMR: laatste status wet- en regelgeving

Grensoverschrijdend digitaliseren in de EU is voor veel verladers en transporteurs een uitdaging. De wet- en regelgeving is in beweging, waarbij bedrijven te maken hebben met wereldwijde verdragsbepalingen (CMR) en Europese directieven (e-FTI). Op de achtergrond speelt GDPR en standaardisatie in data uitwisseling (interoperabiliteit).  In dit artikel vind je meer achtergronden over de laatste stand van zaken voor e-CMR. Ook bieden we een aantal handvatten om hiermee aan de slag te gaan.

Veranderende wet- en regelgeving biedt kansen

Grensoverschrijdende goederenverkeer gaat nog altijd gepaard met veel papier. 99% van de Europese goederenbewegingen wordt vergezeld van vrachtbrieven, pakbonnen, ADR documenten, accijns documenten en douane formulieren. Deze documenten worden meegegeven aan de chauffeur of in een koker gestopt. Iedere verlader heeft daarmee de facto een datalek in haar operatie. 

Dit datalek is eenvoudig te dichten door de uitgiftedata te digitaliseren. Daarbij is er al veel meer mogelijk dan je denkt. Wist je dat het nu al mogelijk is om ADR goederen van Nederland naar Polen te vervoeren zonder papierwerk? En dat het niet nodig is om douane documenten bij je te hebben wanneer je een MRN nummer op de digitale vrachtbrief hebt staan? Handig in het kader van Brexit! Ook het AAD accijnsdocument kan daarin als e-AD mee. De kans die hiermee ontstaat is om chauffeurs één digitaal dossier mee te geven waarin alle relevante e-documenten beschikbaar zijn.  

Inzicht 1: Veel papierwerk in de operatie betekent dat er veel potentie is om uitgifteprocessen te digitaliseren en data beveiliging op een hoger plan te tillen.

e-CMR: de digitale kluis voor onderweg

Om de overdracht van goederen goed te regelen tussen verladers en transporteurs heeft de Verenigde Naties in 1956 het CMR verdrag in het leven geroepen. 55 landen wereldwijd doen mee aan dit verdrag. Van deze 55 landen staan 29 landen het gebruik van de elektronische vrachtbrief of e-CMR toe. Deze landen hebben het e-CMR protocol laten ratificeren door hun parlement. Het aantal landen dat ratificeert groeit daarbij snel, met name in de EU. In 2019 hebben Polen, Portugal, Verenigd Koninkrijk, Roemenië en Finland het e-CMR protocol geratificeerd. In 2020 kleurden Scandinavië en Oost-Europa verder groen door toetreding van Noorwegen, Zweden en Oekraïne.

All systems green zou je dus zeggen. Bijna. Het Duitse parlement heeft het e-CMR protocol nog niet geratificeerd. Wel wordt de wetgeving inmiddels voorbereid met de Bundesländer. De verwachting van experts is dat Duitsland ergens in 2021 groen kleurt.

Een belangrijke kans die de huidige wet- en regelgeving biedt is dat elektronisch werken in transit verkeer is toegestaan. Wanneer goederen in Nederland middels e-CMR worden uitgegeven, dan kan het vervoer van Nederland naar andere e-CMR landen zonder papier worden uitgevoerd. Er kan dus papierloos gereden worden van Nederland naar Scandinavië, Oost-Europa en het Iberisch schiereiland. Ook van Polen naar UK is goed te doen. Op basis van dit gegeven kan dus gesteld worden dat meer dan 50% van alle EU beroepsgoederenverkeer over de weg zonder papier plaats kan vinden!

Inzicht 2: Meer dan 50% van alle transporten binnen de EU kan nu al papierloos

e-CMR: de laatste status
Figuur 1:  Landen waarin e-CMR kan worden toegepast (Q3 2020)

Goederenoverdracht wordt een transactie op persoonsniveau

Een belangrijk punt in het e-CMR protocol is dat de lat hoger gelegd wordt op het gebied van beveiliging van data. In het digitale proces is er de verplichting om iedere goederenoverdracht terug te kunnen herleiden tot de natuurlijke persoon. In de praktijk betekent dit dat de toepassing van authenticatie processen op orde moeten zijn, bijvoorbeeld via een geavanceerde handtekening. Dit biedt kansen om op een makkelijke manier beveiligd data uit te geven.     

e-CMR biedt daarbij de kans om op een uniforme, gestandaardiseerde en beveiligde manier data uit te geven. Uniform doordat de 25 datavelden voor iedereen hetzelfde zijn, gestandaardiseerd omdat e-CMR providers aan dezelfde voorwaarden van het e-CMR protocol moeten voldoen en beveiligd omdat er authenticatie op persoonsniveau plaats moet vinden. 

Inzicht 3: De wet- en regelgeving helpt om data uniform, gestandaardiseerd en veilig uit te geven.

 

e-CMR providers bieden robuuste oplossingen

Een aantal technologie bedrijven hebben in de afgelopen jaren geïnvesteerd in de ontwikkeling van goede e-CMR systemen. De Belgische, Nederlandse en Luxemburgse overheden hebben begin 2018 één digitale markt gecreëerd voor e-CMR. E-CMR providers registreerden daarbij hun software oplossingen. Deze oplossingen werden gecertificeerd voor het e-CMR protocol door deze nationale overheden. Daarmee stelt de Benelux markt de hoogste eisen aan e-CMR oplossingen. Het interessante is dat deze manier van reguleren en certificeren navolging vindt in de uitwerking van e-FTI (waarover in een later artikel meer). Je zou daarmee kunnen stellen dat de Benelux markt voorop loopt in digitalisering.

Inmiddels groeit het aantal e-CMR transacties in de Benelux markt met dubbele cijfers. De adoptie van deze nieuwe technologie volgt de Rogers curve. 2,5% van de innovators is deze markt samen met de e-CMR providers aan het opbouwen. Partijen zoals Collect + Go, Pionira en TransFollow hebben zich gespecialiseerd in datasharing voor e-CMR.       

Inzicht 4: De e-CMR platformen zijn robuust.

 

 

Next step: ketenafstemming en gewoon doen!

Niets staat digitalisering dus in de weg. De technologie is er en de wet- en regelgeving zit mee. Eigenlijk blijft er daarmee nog maar één barrière over: ketenafhankelijkheid. Wanneer de verlader op de transporteur wacht en andersom, dan blijft de manier van werken bij het oude. Op het moment dat een innovatieve logistiek manager of transport manager deze status quo doorbreekt en de regie neemt om zijn operatie te veranderen, dan zal de digitalisering op gang komen. Uiteindelijk is dit een kwestie van doen. Wij maken inmiddels mee dat we hele ketens binnen een aantal maanden gedigitaliseerd hebben. Digitaal werken is daarin een kwestie van afstemmen. Geen project, maar een goed inhoudelijk gesprek.

Inzicht 5: Benader e-CMR niet als een project, maar als een actie. Definieer een aantal actiepunten met de ketenpartijen en ga aan de slag.

 

 

Typische implementatie vraagstukken

En zoals altijd bij zo’n bandering is er een ‘Ja maar…’ stemmetje. Hoe ga ik ermee om als Jantje met A werkt en Pietje met B? Wat moet ik doen als Pietje met papier werkt en ik digitaal wil werken? En wat als het over een aantal jaren via andere oplossing(-en) moet lopen?

Dit zijn de typische implementatie vraagstukken. De kernwoorden hier: interoperabiliteit en spiegelen. Wij werken als e-CMR provider al aan de scenario’s waarbij we een deel van het e-CMR proces afhandelen. Wanneer een e-CMR transactie bijvoorbeeld start op het Pionira platform, dan kan deze verder afgehandeld worden op het Collect + Go platform. Jantje en Pietje kunnen dus nu al prima samenwerken op basis van verschillende technologieën.

Wanneer Pietje daarbij met papier wil blijven werken, dan is het logisch om hier een prijs voor te rekenen: de prijs voor de backoffice handling. Deze ligt al gauw boven de € 1,- per zending. Mocht dat niet lukken, dan zijn er nog wel een aantal slimme technische oplossingen toe te passen. 

Door met IT te borgen dat de data wordt gespiegeld in de eigen ERP of TMS systemen zorg je ervoor dat je niet afhankelijk wordt van de technologie. Switchen van dienstverlener is dan net als met het wisselen van printers. Wat gedoe, maar vervolgens kun je gewoon weer verder.

Inzicht 6: Jantje en Pietje kunnen prima samenwerken, nu en in de toekomst.

In het volgende artikel gaan we verder in op e-FTI. Wil je een alert als we hierover publiceren? Meld je dan aan via het formulier hieronder.

e-CMR Academy

e-CMR Academy

De e-CMR Academy is speciaal ontworpen om digitale goederenuitgifte via e-CMR stapsgewijs op te zetten.…
Quooker test als eerste Freemium e-CMR

Quooker test als eerste Freemium e-CMR

Quooker test als eerste het Freemium eCMR model Twee weken geleden is Quooker gestart met…
Interoperabiliteit e-CMR: handtekening ook geldig bij andere e-CMR providers

Interoperabiliteit e-CMR: handtekening ook geldig bij andere e-CMR providers

De Benelux overheden hebben een positief advies gegeven voor toepassing van de interoperabiliteit functie van…
1, 2 of 3 handtekeningen op de e-CMR

1, 2 of 3 handtekeningen op de e-CMR

Met de lancering van onze winter release is de 1-2-3 architectuur geïntroduceerd om een e-CMR…
DESADV voor e-CMR

DESADV voor e-CMR

Voor een aantal van onze klanten hebben we de integratie gemaakt met het DESADV bericht.…
e-CMR de komende 5 jaar toe te passen in de gehele Benelux

e-CMR de komende 5 jaar toe te passen in de gehele Benelux

De verkeersministers van België, Luxemburg en Nederland hebben onlangs besloten de mogelijkheid om e-CMR toe…
Nu beschikbaar voor meer dan 150.000 chauffeurs

Nu beschikbaar voor meer dan 150.000 chauffeurs

In samenwerking met Transics hebben we een geïntegreerde boordcomputer afhandeling voor de digitale vrachtbrief ontwikkeld.…
iSHARE Inside

iSHARE Inside

iSHARE is een initiatief van de Topsector Logistiek. Tientallen publieke en private partijen uit de…

Blijf op de hoogte van onze nieuwe innovaties