Uitgifteloket e-CMR
By in

Uitgifteloket e-CMR

e-CMR in opmars bij verladers en transporteurs

Uit cijfers van het NIWO blijkt dat in 2020 het gebruik van e-CMR is verviervoudigd binnen de Benelux. Dit betekent dat digitale goederenuitgifte in opmars is bij verladers en transporteurs.  

Op basis van onze ervaring hebben we in samenwerking met The Rookie Minds de publicatie ‘8 Inzichten voor het digitaliseren van goederenuitgifte’ opgesteld. 

Hiermee helpen we bedrijven om de administratieve kosten te verlagen en de kwaliteit van het uitgifteproces te verbeteren. Hieronder vind je alvast 4 aanbevelingen op een rij:

1) Bedrijven die hun goederenuitgifte digitaliseren besparen geld en verbeteren de kwaliteit van hun operatie.

2) Met digitale goederenuitgifte til je de data beveiliging op een hoger plan.

3) Meer dan 50% van alle transporten binnen de EU kan nu al papierloos afgehandeld worden. Er is dus voldoende ruimte om het digitale uitgifteloket te openen.

4) Vrachtauto’s hoeven straks niet meer staande gehouden te worden voor inspectie. Investeer nu al in een data export functie binnen het ERP of TMS pakket om dit mogelijk te maken.

Wil je ook de andere 4 best practices weten? Vul dan het formulier hieronder in.

Tijdregistratie digitale vrachtbrief
By in

Tijdregistratie digitale vrachtbrief

Wist je dat je tijden kunt registreren binnen het Collect + Go platform? Er zijn verschillende opties beschikbaar om laad- en lostijden vast te leggen:   

 • op basis van het vragenpad binnen de boordcomputer
 • via status wijzigingen in ERP of TMS data
 • in app 

Op basis van boordcomputer data
Bij klanten die e-CMR’s afhandelen binnen de boordcomputer bieden we de mogelijkheid om de tijden weer te geven op de pdf output. Chauffeurs kunnen de e-CMR tonen aan de klant, waarna deze tekent voor de goederen en de geregistreerde tijden.   

Via statuswijzigingen in ERP of TMS data
Het is ook mogelijk om de tijden in de pdf te vullen met ERP of TMS data. Dat is handig bij processen waarbij met de statuswijziging van de chauffeur het proces afgerond kan worden. De e-CMR wordt dan gevuld met de tijdstippen die worden gedeeld door het ERP of TMS systeem.     

In app
In app kan natuurlijk ook. Chauffeurs die aankomen bij een laad- of loslocatie kunnen hun start laad- of lostijd klokken. De stoptijd kan natuurlijk ook getriggerd worden door het tijdstip van de gezette handtekening over te nemen.  Door deze tijden te registreren is meteen zichtbaar hoe snel de afhandeling is gegaan. 

Emballage integratie e-CMR
By in ,

Emballage integratie e-CMR

Real time updates voor emballage standen

Emballage registratie binnen e-CMR. Een aantal klanten van Collect + Go ontvangt real time updates voor hun emballagestanden via e-CMR. De invoer van magazijnmedewerkers en chauffeurs komt beschikbaar op de e-CMR. Afzenders en ontvangers tekenen voor deze standen, waarna deze data gedeeld wordt met alle ketenpartijen. Deze data wordt ook aangeleverd als geaggregeerde file, bijvoorbeeld aan het einde van de dag. 

Daarbij is er keuze uit twee invoer opties: 

 • Handmatige invoer 
 • QR code scan

De handmatige invoer vind plaats door de chauffeur in app of op zijn boordcomputer. De chauffeur geeft bij laden en lossen op hoeveel emballage goederen hij heeft in- en uitgeladen. 
Het is ook mogelijk om de emballage te scannen op basis van een QR code. 
Via de emballage plugin komt deze data beschikbaar voor ERP en WMS systemen. 

Wil je weten hoe dit werkt?

Wil jij weten hoe dit wordt toegepast? Deel dan twee datum/tijdstip opties met ons via onderstaande button. Wij sturen dan een uitnodiging voor een online meeting.

e-CMR Academy
By in ,

e-CMR Academy

De e-CMR Academy is speciaal ontworpen om digitale goederenuitgifte via e-CMR stapsgewijs op te zetten. Dit programma is erop gericht om een nieuwe manier van werken te introduceren bij middelgrote en grote verladers en transporteurs. Deze nieuwe werkwijze biedt vele voordelen:

 • Efficiënter uitgifteproces. Door te digitaliseren bespaar je al gauw  90% ten opzichte van het huidige papieren proces.
 • Beveiligde data uitgifte. Door met e-CMR te werken beveilig je eenvoudig de data van jouw organisatie.
 • Supply chain visibility. Met de statusmeldingen onderweg heb je meteen inzichtelijk waar de goederen zich in de keten bevinden.
 • Veilige werkprocessen voor jouw medewerkers. Magazijnmedewerkers en chauffeurs houden afstand door in de goederenoverdracht te werken met nieuwe tekenprocessen.

Wanneer je start met de projectdefinitie, dan gaat de implementatie lopen en vervang je stap voor stap het papierwerk met de digitale flow.

In het strategiegesprek maken we kennis en inventariseren we hoe de goederenuitgifte en afhandeling van zendingen nu verloopt. Op basis van deze eerste analyse defniëren we de digitalisering ambitie. Ook plannen we meteen een vervolgafspraak in met het projectteam om te starten met de projectdefinitie. We volgen daarin het implementatiemodel zoals hieronder weergegeven.

Implementatie digitale vrachtbrief

Projectdefinitie

De projectdefinitie is de eerste activiteit. Samen met de projectorganisatie van de klant wordt het e-CMR proces gedefinieerd. Daarin worden de eerste stromen voor toepassing aangewezen en de tekenprocessen gedefinieerd. Ook wordt de data export gedefinieerd en een planning opgesteld.

Vervolgens meldt Collect + Go jouw bedrijf aan bij de instanties. Dit is nodig ten behoeve van de digitale inspecties. Dit zorgt ervoor dat chauffeurs straks niet meer langs de weg gezet hoeven te worden bij controles. Je bent hiermee ook meteen klaar voor e-FTI wetgeving.

Instructie

Wanneer de data klaar staat voor magazijnmedewerkers en chauffeurs dan start de Train-the-Trainer sessie. Tijdens een online Teams sessie worden kerngebruikers getraind om met e-CMR te werken. Daarbij krijgen ze:

 • Uitleg over e-CMR en de veranderingen in het proces
 • Uitleg over de werking en toepassing van het e-CMR proces binnen de Collect + Go portal. Daarin aandacht voor het beheer van organisaties, gebruikers en rollen en de toepassing van beveiligde tekenprocessen.
 • e-CMR’s afhandelen binnen de app of via boordcomputer, de ‘happy flow’
 • Training over hoe om te gaan met uitzonderingen en afwijkingen

Na deze training gaat het e-CMR proces ‘live’ en is de goederenuitgifte en verdere afhandeling operationeel. Tijdens deze go live is er begeleiding van Collect + Go via online coaching sessies. In de eerste week van toepassing op de werkvloer worden 5 online coaching sessies van 30 minuten gepland. Tijdens deze sessies wordt doorgenomen hoe de implementatie verloopt en waar nog bijsturing nodig is.

Implementatie

Na het doorlopen van de Train-the-Trainer training staan alle seinen op groen om de nieuwe werkwijze toe te passen met ketenpartijen. Accountmanagers, planners en customer service medewerkers zijn getraind om e-CMR te activeren in de samenwerking tussen verlader en transporteur.  

Quooker test als eerste Freemium e-CMR
By in ,

Quooker test als eerste Freemium e-CMR

Quooker test als eerste het Freemium eCMR model

Twee weken geleden is Quooker gestart met het testen van Collect + Go via het Freemium model. Dit Freemium model is samen met Logistics Community Brabant ontwikkelt om bedrijven in staat te stellen om op een laagdrempelige manier met e-CMR aan de slag te gaan. 

Quooker heeft daarbij gebruik gemaakt van de mogelijkheid om deze nieuwe manier van werken te implementeren via het Train-the-Trainer programma. Dit programma is ontworpen om logistieke professionals binnen 4 uur te trainen om e-CMR toe te passen in de operatie.      

Ook starten met Freemium?

Wil jij ook starten met Freemium? Meld jouw bedrijf dan aan via de button hieronder. 

Interoperabiliteit e-CMR: handtekening ook geldig bij andere e-CMR providers
By in

Interoperabiliteit e-CMR: handtekening ook geldig bij andere e-CMR providers

De Benelux overheden hebben een positief advies gegeven voor toepassing van de interoperabiliteit functie van Collect + Go. Met deze functie is het mogelijk om e-CMR’s van andere e-CMR providers af te handelen.

Het NIWO (onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) heeft de software wijzigingen die hiervoor gemaakt zijn laten toetsen aan de geldende wet- en regelgeving voor het e-CMR protocol. Uit deze audit is gebleken dat de uitwisseling van data in lijn is met de eisen die gesteld worden voor controles onderweg, toepassing van veilige handtekeningen en informatiedeling. Op basis van deze positieve beoordeling kan deze functie dus worden toegepast binnen uitgifte- en ontvangst processen.  

Collect + Go werkt samen met andere e-CMR providers binnen het open samenwerkingsverband Digi-Transit. Binnen deze samenwerking is de  integratie opgezet om onderling teken processen te delen. Chauffeurs en magazijnmedewerkers die werken met Collect + Go kunnen de e-CMR’s van andere providers ondertekenen binnen hun vertrouwde proces. Onder de motorkap wordt de data uitgewisseld, zodat ‘interoperabele’ e-CMR’s onderling verder afgehandeld kunnen worden. De handtekening van onze gebruikers is daarmee dus ook geldig bij andere e-CMR providers.