Privacy verklaring

Privacy verklaring

Uw privacy is belangrijk voor ons

Deze privacy verklaring ziet op de verwerking van persoonsgegevens via de websites www.collectgo.eu, portal.collectgo.eu en via de app Collect + Go. Uw privacy is belangrijk voor ons. In deze privacy verklaring geven wij uitleg over het informatiebeleid dat wij hanteren, welke informatie wij verzamelen, hoe wij de data gebruiken en hoe u gebruik kunt maken van uw rechten.

Algemene informatie
Collect + Go B.V. is gevestigd te Den Bosch aan de Parallelweg 30 (5223 AL) en is geregistreerd bij de KvK onder nummer 16089422. Telefonisch is Collect + Go bereikbaar op het nummer +31 73 689 2727, per e-mail via info@collectgo.eu.

Wat is het doel van de verwerking?
Gegevens omtrent het vervoer van de goederen worden verzameld om te kunnen voldoen aan de eisen die worden gesteld aan de eCMR. Verder kan informatie die u aan ons hebt verstrekt worden gebruikt voor marketingdoeleinden per e-mail. Voordat wij dit doen, stellen wij u in de gelegenheid om aan te geven of wij uw informatie op deze manier mogen gebruiken. Op ieder gewenst moment kunt u ons kenbaar maken dat u geen marketingmateriaal meer van Collect + Go wenst te ontvangen. In elk e-mailbericht dat u van ons ontvangt zal een optie zijn opgenomen om u uit te schrijven voor verdere mailing.

Welke informatie wordt verzameld en verwerkt?
De persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken betreft:

 • Naam en adres van het bedrijf;
 • Gebruikersnaam chauffeur;
 • Vrachtbriefcode;
 • Verwachte tijdstip en plaats van inontvangstneming;
 • Naam en adres van de geadresseerde;
 • Verwachte levertijd;
 • GPS locatie;
 • Soort vervoer;
 • Datum inontvangstneming;
 • Status van de levering;
 • Handtekening(en) en eventuele instructies van de afzender.

Verder verzamelen wij e-mailadressen van bestaande en toekomstige klanten.

Wat zijn de rechtsgronden voor onze verwerking van persoonsgegevens?
Collect + Go baseert de verwerking van persoonsgegevens op verschillende rechtsgronden. Een groot deel van de persoonsgegevens verwerken wij omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo hebben wij bepaalde informatie nodig om te voldoen aan de eisen die worden gesteld aan de e-CMR vrachtbrief (artikel 6 lid 1 CMR) en hebben wij een fiscale bewaarplicht op grond waarvan wij wettelijk verplicht zijn om onze administratie vijf (5) jaar te bewaren. Verder kunnen wij gegevens verzamelen op grond van het gerechtvaardigd belang van Collect + Go. Het gerechtvaardigd belang heeft betrekking op onze direct marketing. Indien de verwerking van uw persoonsgegevens niet onder een van deze gronden valt zullen wij u om aanvullende toestemming vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor specifieke doeleinden.

Gevolgen van het niet verstrekken van de persoonsgegevens
Indien Collect + Go geen beschikking heeft over de informatie die noodzakelijk is voor het opstellen van een e-CMR, kunnen geen geldige (e-CMR) documenten worden opgesteld. De functionaliteit van de app vervalt in dat geval.

Duur van de opslag
Uit het oogpunt van onze fiscale bewaarplicht zijn wij wettelijk verplicht om onze administratie vijf (5) jaar te bewaren. Daarnaast dienen wij, in verband met de vanuit het NIWO verkregen erkenning van de e-CMR, op grond van artikel 3 lid e Beschikking intra-Benelux proefproject digitale vrachtbrief de digitale vrachtbrief tot ten minste vijf (5) jaar na de datum van het vervoer te bewaren.  Informatie die niet onder genoemde bewaarplichten valt zullen wij niet langer bewaren dan 6 maanden nadat de goederen zijn afgeleverd.

Recht op inzage, rectificatie of het wissen van persoonsgegevens
Indien u een beroep wilt doen op het recht op inzage, rectificatie, beperking, vergetelheid, dataportabiliteit of het recht van bezwaar, kunt u dit verzoek indienen door een e-mail te sturen naar info@collectgo.eu. Wij verzoeken u duidelijk kenbaar te maken op welke persoonsgegevens uw verzoek ziet en van welk recht, zoals hierboven aangegeven, u gebruik wenst te maken. Voor uw veiligheid kunnen wij vragen u nader te identificeren teneinde uw identiteit te verifiëren. Wij zullen zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen vier (4) weken, op uw verzoek reageren.

Gebruik van cookies
Op onze website maken wij gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die tijdens het bezoek aan de website worden opgeslagen op de computer, tablet of mobiele telefoon waarvan u gebruik maakt. De cookies worden gebruikt om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Daarnaast kunnen wij door middel van de cookies inzicht krijgen in het surfgedrag van onze websitebezoekers en kunt u door het gebruik van cookies ingelogd blijven. U kunt de cookies accepteren of weigeren. Heeft u de cookies geaccepteerd, dan kunt u ze later weer uitzetten via de instellingen van uw browser.

Verstrekken gegevens aan derden
Collect + Go deelt uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij zij daartoe wettelijk verplicht is of wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening in welk geval zij de waarborgen aan de derde partij zal doorzetten.

Wijzigen privacy verklaring
Collect + Go behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze verklaring. De meest actuele privacyverklaring wordt gepubliceerd op www.collectgo.eu, portal.collectgo.eu en in app.

Autoriteit Persoonsgegevens
Indien er klachten zijn over onze verwerking van persoonsgegevens, horen wij dit graag. Mocht er desondanks geen oplossing gevonden kunnen worden, dan bestaat op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Kunnen wij u helpen?

Vraag het een van onze experts.