loader image

Interoperabiliteit e-CMR: handtekening ook geldig bij andere e-CMR providers

Interoperabiliteit e-CMR

De Benelux overheden hebben een positief advies gegeven voor toepassing van de interoperabiliteit functie van Collect + Go. Met deze functie is het mogelijk om e-CMR’s van andere e-CMR providers af te handelen.

Het NIWO (onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) heeft de software wijzigingen die hiervoor gemaakt zijn laten toetsen aan de geldende wet- en regelgeving voor het e-CMR protocol. Uit deze audit is gebleken dat de uitwisseling van data in lijn is met de eisen die gesteld worden voor controles onderweg, toepassing van veilige handtekeningen en informatiedeling. Op basis van deze positieve beoordeling kan deze functie dus worden toegepast binnen uitgifte- en ontvangst processen.  

Collect + Go werkt samen met andere e-CMR providers binnen het open samenwerkingsverband Digi-Transit. Binnen deze samenwerking is de  integratie opgezet om onderling teken processen te delen. Chauffeurs en magazijnmedewerkers die werken met Collect + Go kunnen de e-CMR’s van andere providers ondertekenen binnen hun vertrouwde proces. Onder de motorkap wordt de data uitgewisseld, zodat ‘interoperabele’ e-CMR’s onderling verder afgehandeld kunnen worden. De handtekening van onze gebruikers is daarmee dus ook geldig bij andere e-CMR providers.