loader image

1, 2 of 3 handtekeningen op de e-CMR

Met de lancering van onze winter release is de 1-2-3 architectuur geïntroduceerd om een e-CMR van een ander af te handelen. Vrumona maakt als eerste gebruik van deze mogelijkheid. Zij hebben voor binnenlands vervoer een eigen app ontwikkelt. Deze app wordt toegepast in retail en out of home.
In het retail scenario wordt de vrachtbrief door de chauffeur afgetekend in Bunnik. Dit doen zij binnen de app van Vrumona.
Retailers kunnen deze binnenlandse vrachtbrief nu beveiligd aftekenen met een geavanceerde handtekening bij goederenontvangst binnen Collect + Go.
Deze geavanceerde handtekening wordt dan gedeeld met Vrumona, waarmee de vrachtbrief afgerond wordt.

Met deze technologische innovatie is het dus mogelijk om een digitale vrachtbrief af te handelen van een ander. Met deze innovatie is Collect + Go als eerste in staat om 1, 2 of 3 handtekeningen op een digitale vrachtbrief te zetten.
Momenteel wordt er gewerkt aan scenario’s waarmee het mogelijk is om deze interoperabiliteit toe te passen met andere e-CMR providers, zodat dit proces ook grensoverschrijdend toe te passen is.