loader image

Update ratificatie Duitsland

digitale vrachtbrief Duitsland

e-CMR toe te passen vanaf februari 2022

Via het Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz hebben we een update gekregen over de toepassing van e-CMR in Duitsland. Daaruit blijkt dat e-CMR vanaf februari 2022 te gebruiken is. 

Toetredingsproces

Op 17 september is de wetgeving over e-CMR gepubliceerd. De toetreding zelf heeft nog niet plaatsgevonden. Dit formele toetredingsproces wordt naar verwachting eind oktober of in de loop van november afgerond. De e-CMR voorziet in een overgangsperiode van 90 dagen vanaf de verklaring van lidmaatschap. Pas dan treedt de e-CMR in werking voor een toetredende staat. Voor Duitsland betekent dit momenteel dat deze eind januari of februari 2022 in werking zal treden. 

Geen aanvullende wetgeving

Duitsland heeft het e-CMR protocol aangenomen, zoals deze ook gangbaar is in de 30 andere landen die eerder geratificeerd hebben. Er is dus geen sprake van aanvullende nationale regelgeving.
Het project van het Duitse Fraunhofer Instituut voor Materiaalstroom en Logistiek laat zien hoe een technische oplossing eruit zou kunnen zien. Partijen zijn niet verplicht om de door het Fraunhofer Instituut ontwikkelde software te gebruiken.