loader image

e-CMR HUB: data uitwisseling tussen eCMR providers

Interoperabiliteit e-CMR

e-CMR HUB: data uitwisseling tussen e-CMR providers

e-CMR providers Cargoledger, Collect + Go, Logistiek Zonder Papier en Pionira werken samen aan een generieke open API structuur om elkaars e-CMR’s af te handelen. Dit doen zij met de e-CMR HUB binnen I4TRUST
Door Fiware en iSHARE technologie toe te voegen in de onderlinge samenwerking maken we het mogelijk om elkaars transacties te herkennen en verder af te handelen. Een gebruiker binnen het ene platform kan dan een e-CMR tekenen op het andere platform.

Naast deze functie wordt ook gewerkt aan een inspectie proces. Consortium lid 51BIZ uit Luxemburg deelt kennis op het vlak van inspectie door overheidsdiensten.    

Op 12 mei hebben we deze opzet gepresenteerd aan de Benelux overheden en andere e-CMR aanbieders binnen de werkgroep e-CMR Benelux. Daar werd dit initiatief positief ontvangen. Ook werd de suggestie gedaan om dit initiatief een plek te geven binnen Basis Data Infrastructuur (BDI), een initiatief binnen Rijkswaterstaat. 

Vanuit de EU wordt funding ter beschikking gesteld om deze compatibiliteit functies te ontwikkelen en integreren in de oplossingen van de deelnemende consortium leden.