loader image

e-CMR de komende 5 jaar toe te passen in de gehele Benelux

e-CMR Benelux: proeftuin voor e-FTI
De verkeersministers van België, Luxemburg en Nederland hebben onlangs besloten de mogelijkheid om e-CMR toe te passen te verlengen tot 2025. Dat is goed nieuws omdat de markt daardoor de tijd krijgt om deze digitaliseringsslag te maken. De gekozen aanpak sorteert ook mooi voor op de e-FTI verordening die er aan komt.    

Veilige manier van werken voor medewerkers (Covid Proof)
Vervoerders kunnen de e-CMR, of digitale vrachtbrief, binnen de Benelux al enige tijd probleemloos inzetten bij het goederenvervoer over de weg. De erkenningen die zijn verleend aan e-CMR providers  lopen echter aan het eind van dit jaar af. Vanwege het succes in toepassing worden deze erkenningen  verlengd wanneer de deelnemende bedrijven aan een aantal aanvullende eisen voldoen (common access point, toepassing).

Het gebruik van de e-CMR in de Benelux nam sinds de aanvang van de pilot alleen maar toe. Met name ook vanwege de COVID-19 crisis. In deze periode steeg het gebruik met 50 procent, mede vanwege de veilige manier van werken; uitwisseling van papieren documenten is met de e-CMR niet meer nodig. Het bewaren van 1,5 meter afstand is met deze nieuwe manier van werken goed toe te passen. Door bij goederenuitgifte en -ontvangst met beveiligingscodes te werken wordt de veiligheid van medewerkers geborgd. 

Implementatie van verordening

De overheden hebben toepassing enerzijds verlengd om te garanderen dat vervoerders in de Benelux gebruik kunnen blijven maken van de voordelen van de e-CMR. Anderzijds is deze opzet verlengd met het oog op de implementatie van de Electronic Freight Transport Information-verordening (e-FTI).

Delen van data vergemakkelijken

Deze verordening is inhoudelijk sterk op de Benelux opzet geïnspireerd en verplicht overheden grote delen van de data in goederenverkeer digitaal te accepteren vanaf augustus 2025. Om dit mogelijk te maken, maar ook om het gebruik van de e-CMR verder te promoten, zal binnen de Benelux een Access Point worden ontwikkeld. Dit gaat het delen van data tussen overheden, vervoerders en autoriteiten vergemakkelijken. Verwacht wordt dat dit Access Point in 2021 wordt gerealiseerd.

Laatste status wet- en regelgeving
Wil je een update over de laatste stand van zaken in toepassing? Vul dan het contactformulier in op de contactpagina.

Blijf op de hoogte van onze nieuwe innovaties