e-CMR

Landen waarin de digitale vrachtbrief of e-CMR mag worden toegepast (groen)

De vrachtbrief – wettelijke verplichting

In grensoverschrijdend wegvervoer is het CMR-verdrag van toepassing. Vrachtauto chauffeurs zijn verplicht om een vrachtbrief (ook wel CMR genoemd) bij zich te hebben als zij de grens passeren.

Het CMR-verdrag is geratificeerd door 55 landen / lidstaten. Dit zijn vrijwel alle Europese landen, maar bijvoorbeeld ook de Verenigde Staten, Rusland en Turkije. Het CMR-verdrag is dwingend van toepassing op internationaal vervoer over de weg, indien de plaats van verzending of inontvangstneming een lidstaat is.

Toepasbaarheid e-CMR

Het CMR-verdrag schrijft voor dat afzenders, transporteurs en ontvangers gebruik maken van CMR vrachtbrieven. Vanaf 2011 is het ook mogelijk om in plaats van de papieren vrachtbrief te werken met een digitale vrachtbrief of e-CMR. Deze elektronische vrachtbrief heeft dezelfde status en rechtszekerheid als het fysieke document.

Vanaf 1 maart 2018 kan binnen de Benelux gebruik gemaakt worden van digitale vrachtbrieven. Collect + Go heeft hiervoor van het NIWO de erkenning gekregen voor haar e-CMR oplossing. Daarmee wordt het gebruik van de elektronische vrachtbrief mogelijk gemaakt. Het e-CMR protocol is daarin de standaard die gevolgd wordt. Daarmee is de vrachtbrieven oplossing van Collect + Go prima toe te passen in alle landen die het e-CMR protocol toestaan. Op het kaartje is te zien in welke landen dit al kan. Dit kaartje is gebaseerd op de ratificaties, zoals deze bekend zijn bij de Verenigde Naties.

Overzicht ratificaties e-CMR – United Nations

De software leveranciers die voldoen aan de criteria van de vergunningverleners bieden daarin o.a. een e-cmr app en een digitale cmr download vanuit een cloudomgeving. Deze oplossingen zijn te integreren met telematica oplossingen. Collect + Go integreert daarbij met de telematica oplossingen van TomTom (Webfleet en Bridge), Daimler / Mercedes (Fleetboard), Astrata en DAF Connect.

Inmiddels zijn er binnen de Benelux 4 partijen die de erkenning hebben ontvangen om grensoverschrijdend de digitale CMR toe te passen: Pionira, Truckfly, TransFollow en Collect + Go.

Collect + Go – een proces voor binnenlands en grensoverschrijdend vervoer

Voor binnenlands vervoer maakt Collect + Go een verwijzing naar de Algemene Vervoerscondities (AVC). Daarmee borgt het platform de toepassing van deze vervoerscondities. Zo zorgt Collect + Go ervoor dat iedere opdracht die wordt uitgereikt aan een transporteur verwijst naar deze condities bij binnenlands vervoer. Voor internationaal vervoer worden natuurlijk de e-CMR bepalingen toegepast. Daarmee biedt het platform dekking voor binnenlands en grensoverschrijdend vervoer.