Verzekering lading e-CMR

Verzekering lading e-CMR

Verzeker dat wat je zelf niet kunt dragen. Dat is de gouden stelregel bij verzekeren. LSP’s en verladers zullen dit als uitgangspunt nemen bij het maken van hun onderlinge afspraken. De incoterms geven hierin vaak al richting en vormen de basis waarop partijen zaken doen. In onderstaand schema is te zien hoe partijen in de keten omgaan met kosten, risico en verzekering van lading.

Bij DDP regelt de afzender het transport ten behoeve van de klant. Hij heeft dan ook de aansprakelijkheid over het hele traject, van fabriek tot in het magazijn van de klant. Het eigendom van de goederen gaat daarbij over op het moment dat de lading de deur van de laadsluis bij de klant passeert.

Van oudsher wordt in de CMR vrachtbrief extra informatie vastgelegd bij een schade. Dit stelt de LSP, verlader en ontvanger in staat om tot een oplossing voor deze schade te komen. Magazijnmedewerkers en vrachtauto chauffeurs hebben daarbij de verantwoordelijkheid om bij onregelmatigheden een voorbehoud te maken op de vrachtbrief. Wanneer er een schade is, dan zal hiervoor een voorbehoud gemaakt worden op de overdrachtsmomenten. Op basis van dit voorbehoud zijn er twee situaties denkbaar:

  1. de schade is ontstaan tijdens het transport. In dat geval zal de fabrikant (of ontvanger, afhankelijk van de incoterms die van toepaasing zijn) de schade willen verhalen op de transporteur. Wanneer de ontvanger vervolgschade heeft (een productielijn die stil ligt), dan zal de ontvanger deze ook willen verhalen op de fabrikant. Snel handelen op een schade door customer service kan daarmee dus heel veel geld besparen! Wanneer een schade tijdens het transport te wijten is aan een tekortkoming in de omverpakking, dan is de fabrikant hiervoor aansprakelijk. In dat geval is het logisch dat de schade wordt behandeld alsof deze in het magazijn van de afzender is ontstaan. 
  2. De schade is ontstaan in het magazijn van de afzender of ontvanger. Wanneer de chauffeur de beschadigde lading meeneemt en een voorbehoud maakt, dan is de transporteur buiten schot. Het is daarbij overigens de vraag of dit voorbehoud goed door de chauffeur gemaakt kan worden. In de praktijk kan hij vaak helemaal niet beoordelen of de goederen in goede staat zijn. Hier prevaleert dan ook redelijkheid en billijkheid. Van een chauffeur kan niet verwacht worden dat hij een voorbehoud kan maken bij breuk die niet zichtbaar is aan de buitenkant. Bij zichtbare lekkage dient hij dit voorbehoud natuurlijk wel meteen te maken.

Hiermee hebben we ook meteen de twee kernfuncties in het zakelijke verkeer van de vrachtbrief te pakken: afwijkingenregistratie op basis van visuele inspectie en de registratie van de  overdracht van het eigendom. 

Digitalisering van dit proces biedt grote voordelen voor bedrijven. Voor afzenders geldt dat zij veel sneller kunnen schakelen met de klant als er afwijkingen zijn. Daarmee worden ze klantgerichter en neemt het risico op vervolgschade af.

Voor transporteurs geldt dat het administreren van afwijkingen en opmerkingen met een digitale vrachtbrief veel makkelijker gaat. Een foto van een lekkage inclusief GPS coordinaten werkt nu eenmaal beter in de bewijsvoering dan een slecht leesbare doordruk van een papieren CMR. Je staat dus veel sterker in de gesprekken met de opdrachtgever.

Ook voor de ontvanger is digitalisering interessant. Naast een snellere afhandeling kan er meteen een integratie gelegd worden met kwaliteitssystemen. 

En last but not least: ook verzekeraars hebben baat bij een papierloze flow. Wanneer een vrachtauto een ongeluk heeft op de A2 met een lading van hoge waarde, dan kan de chauffeur meteen een digitaal dossier aanmaken. Dit dossier kan gedeeld worden met de verzekeraar, inclusief de schade aan de assets. Blockchain zou hier veel waarde toe kunnen voegen.