e-Signing voor magazijnmedewerkers | Authenticaties delen binnen Digi-Transit

e-Signing voor magazijnmedewerkers | Authenticaties delen binnen Digi-Transit

Authenticaties delen in de toepassing van e-CMR

In de logistiek wordt veel met papier gewerkt. 99% van alle grensoverschrijdende wegtransporten wordt vergezeld van papieren vrachtbrieven / CMR’s, een wettelijke vereiste. Vrachtbrieven worden daarbij geprint in de magazijnen van verladers of transporteurs en meegegeven aan chauffeurs. Pionira en Collect + Go zijn beide expert in het digitaliseren van dit proces. Met hun erkenning door de Benelux overheden om e-CMR’s te creëren bieden zij bedrijven als Vos Logistics, Stora Enso, Leen Bakker, Scheuten Glas, Molenbergnatie en Eutraco een digitale oplossing binnen een juridisch dekkend proces.

Een van de belangrijke barrières om dit e-CMR proces in de praktijk te brengen is de acceptatie van digitale tekenprocessen bij magazijnmedewerkers. Verschillende e-CMR providers hanteren daarbij allemaal een eigen manier van authenticatie van personen binnen hun tekenprocessen. 5 e-CMR providers werken daarbij al samen aan interoperabiliteit binnen Digi-Transit (www.digi-transit.eu).

Pionira uit Zeebrugge en Collect + Go uit ’s-Hertogenbosch hebben begin 2019 het initiatief genomen om dit open samenwerkingsverband op te zetten. Om verder invulling te geven aan deze samenwerking gaan deze bedrijven samenwerken om authenticatie van ID’s te delen, zodat het voor verladers en LSP’s makkelijker wordt om hun tekenprocessen te digitaliseren.

De essentie daarin is dat een eerdere verificatie op het ene platform gedeeld wordt met het andere platform. Wanneer een magazijnmedewerker bijvoorbeeld een inkomende transactie tekent binnen Pionira en een uitgaande via Collect + Go, dan kan hij daarin dezelfde authenticatie gebruiken. De magazijnmedewerker hoeft daarbij maar een keer geregistreerd te worden als gebruiker binnen een van de platformen, de technologie regelt via een ‘groene vink’ de rest. Pionira en Collect + Go werken in de komende maanden intensief samen om dit onderling te regelen. Eenmaal operationeel wordt dit gedeeld met de andere deelnemers binnen Digi-Transit.

Hans Togtema (CEO Collect + Go): ‘Door onze authenticaties op een slimme manier te delen met andere e-CMR providers maken we het makkelijk voor verladers en LSP’s om werk te maken van e-CMR. De investering in een digitaal tekenproces betaalt zich dan dubbel en dwars terug.’

Barry van Leuven (CEO Pionira): ‘Wij zetten in op onderlinge samenwerking, dat past heel goed binnen de Europese markt. Het onderling delen van data met de overheid en tussen platformen op een uniforme manier is hierin essentieel. Interoperabiliteit is daarin het kernwoord.’