Functies

Veilig data delen

Track & Trace

Geen IT- capaciteit nodig

Dock toewijzing

Klantspecifiek
configureren

Papierloos de grens over

Functies

Het Collect + Go platform beschikt over diverse functionaliteiten waardoor je ten alle tijden over de meest recente orderstatus beschikt.

In de vele implementaties voor e-CMR hebben we ontdekt dat dit proces binnen ieder bedrijf uniek is.
De vrachtbrief wordt binnen ieder bedrijf nèt weer iets anders toegepast. Wel is de output altijd hetzelfde.
Daar hebben we iets op bedacht!

De specialisten van Collect + Go zorgen ervoor dat jouw proces naadloos aansluit op het Collect + Go platform. Daarvoor is geen IT-capaciteit nodig!
Collect + Go neemt de IT kant namelijk over en zet uw data om in bruikbare informatie.

Collect + Go voldoet aan e-CMR protocol

De CMR vrachtbrief – wettelijke verplichting

In grensoverschrijdend wegvervoer is het CMR-verdrag van toepassing. Vrachtauto chauffeurs zijn verplicht om een vrachtbrief (ook wel CMR genoemd) bij zich te hebben als zij de grens passeren.

Het CMR-verdrag is geratificeerd door 55 landen / lidstaten. Dit zijn vrijwel alle Europese landen, maar bijvoorbeeld ook de Verenigde Staten, Rusland en Turkije. Het CMR-verdrag is dwingend van toepassing op internationaal vervoer over de weg, indien de plaats van verzending of inontvangstneming een lidstaat is.

Toepasbaarheid e-CMR

Het CMR-verdrag schrijft voor dat afzenders, transporteurs en ontvangers gebruik maken van CMR vrachtbrieven. Vanaf 2011 is het ook mogelijk om in plaats van de papieren vrachtbrief te werken met een digitale vrachtbrieven of e-CMR’s. Deze elektronische vrachtbrief heeft dezelfde status en rechtszekerheid als het fysieke document.

Vanaf 1 maart 2018 kan ook binnen de Benelux gebruik gemaakt worden van digitale vrachtbrieven. Collect + Go heeft hiervoor van het NIWO de erkenning gekregen voor haar e-CMR oplossing. Daarmee voldoet het Collect + Go platform aan alle wet- en regelgeving voor de e-CMR. Het e-CMR protocol is daarin de standaard die gevolgd wordt. Daarmee is de vrachtbrieven oplossing van Collect + Go prima toe te passen in alle landen die het e-CMR protocol toestaan. Op het kaartje is te zien in welke landen dit al kan. Dit kaartje is gebaseerd op de ratificaties, zoals deze bekend zijn bij de Verenigde Naties.

Klik voor de laatste stand van zaken op deze link van de Verenigde Naties / UNECE. Op deze website worden de ratificaties e-CMR bijgehouden. Binnen de EU hebben de volgende landen het e-CMR protocol goedgekeurd:

  • Nederland
  • België
  • Frankrijk
  • Zwitserland
  • Spanje
  • Denemarken
  • Tsjechië
  • Slowakije
  • De Baltische staten Estland, Letland en Litouwen
  • Roemenië 

Grenzend aan de EU hebben Rusland, Turkije en Moldavië het e-CMR protocol geratificeerd.