Lancering e-Joint Corridor Tilburg-Rzepin

Lancering e-Joint Corridor Tilburg-Rzepin

Het digitaliseren en koppelen van vrachtdocumenten op multimodaal transport levert 20% tijdwinst op

Vandaag is de  e-JointCorridor Tilburg – Rzepin (Polen) gelanceerd: één digitaal aanleverproces van e-documenten voor weg- en treinvervoer.  Deze innovatie is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Bostik, GVT, Essers, Collect + Go en Logistics Community Brabant (LCB). Hierbij is er regionaal en landelijk samengewerkt tussen het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid. 

Met deze innovatie wordt deze goederenroute, die is ontwikkeld binnen het NewWays programma, nog interessanter voor verladers en transporteurs.

Uit onderzoek blijkt dat er met digitalisering op de terminal in Tilburg één uur tijdwinst is te boeken. Wanneer dit proces wordt doorgetrokken in Polen, dan wordt daar dezelfde tijdwinst geboekt. Ook voor verladers is het interessant om mee te doen. Zij winnen 10 minuten in het uitgifteproces.   

Het belang van het digitaliseren en koppelen van vrachtdocumenten over de verschillende modaliteiten heen is groot. Van oudsher kent elke afzonderlijke modaliteit (transportvorm) zijn eigen papieren vrachtdocument. Zo heeft wegvervoer de CMR en het spoor de CIM. Om multimodaal transport flink te kunnen gaan opschalen en toepassen voor grote groepen verladers en vervoerders staat de complexiteit van papierwerk samenwerking in de weg. Dit vormt ook een barrière om ketens te verduurzamen. Denk hierbij aan het verminderen van de CO2-uitstoot, terugdringen van de congestie op de wegen en een antwoord hebben op het dreigend chauffeurstekort.

Met de e-JointCorridor worden op de route Tilburg-Rzepin de vrachtdocumenten (CMR’s) van de verlader Bostik automatisch in hun systemen gedigitaliseerd tot e-CMR’s. Deze zijn voor de vervoerders GVT en Essers direct digitaal beschikbaar voor het wegvervoer van de fabriek van Bostik in Oosterhout naar de railterminal Railport Brabant in Tilburg. Tegelijkertijd kan de railterminal starten met het opmaken van de vrachtdocumenten voor het spoorvervoer naar Rzepin. De e-CMR’s van de afzonderlijke vrachtwagens, bedoeld voor dezelfde trein, sluiten naadloos aan op de e-CIM (digitale CIM voor het spoorvervoer). Ook in Rzepin kunnen GVT en Essers met de e-CMR’s het laatste stuk wegvervoer naar de ontvanger alvast voorbereiden. 

Juist deze 24/7 digitale beschikbaarheid van de vrachtdocumenten in elke schakel van de keten versnelt de doorstroming van de goederen bij het laden, overslaan en lossen. De eerste bevindingen wijzen op een besparing van de doorlooptijd tot 20%. Effectief betekent dit dat er met dezelfde transportmiddelen een hogere transportfrequentie realiseerbaar is. Een enorme productiviteitsverbetering en daarmee een verdere versterking van de positie van multimodaal transport ten opzichte van klassiek wegtransport. Andere belangrijke voordelen zijn een efficiëntere administratieve transportafwikkeling, meer service, transparantie en onderling vertrouwen door 24/7 digitale beschikbaarheid en de doorontwikkeling van multimodaal naar meer synchromodaal transport.

Binnen deze pilot van NewWays Noord-Brabant en Lean & Green Off-Road hebben Bostik, GVT en Essers hun kennis en ervaring gedeeld en toegepast in de praktijk met meer dan 15 studenten van Breda University of Applied Science (BUAS) en Collect + Go, expert in het digitaliseren van vrachtdocumenten in beroepsgoederenvervoer. De e-JointCorridor wordt aangeboden via het implementatiemodel en platform van Collect + Go, voldoet aan alle wet- en regelgeving (NIWO-gecertificeerd) en wordt interoperabel gemaakt met andere e-CMR aanbieders binnen het samenwerkingsverband Digi-Transit.

De volgende stap is het opschalen van de e-JointCorridor naar andere verladers en vervoerders binnen deze en andere goederenroutes.