Klantcase Vos Logistics

Klantcase Vos Logistics

Paul van Ham (IT Director) van Vos Logistics wil naar no touch orders binnen zijn bedrijf. Dat is makkelijker gezegd, dan gedaan. “Ook binnen ons bedrijf voeren we nog heel veel administratie. Deze overhead zet druk op onze marges.

Samen met Collect + Go worden stappen gezet om hierin te optimaliseren. Binnen het Data Science for Logistics (DALI) programma hebben we een innovatieproject opgezet om chauffeurs zo min mogelijk handelingen te laten verrichten in de administratie. 

Dat daarbij een van onze klanten vroeg om voor haar zero emissie fabriek het papierwerk te digitaliseren was voor Vos Logistics het bewijs om nu door te pakken op het administratieve proces. 

De grootste uitdaging daarbij is data delen. Van sommige klanten krijgen we geen toegang tot hun systemen, en dat gaat ook niet veranderen. Papier is daarin dan het noodzakelijke kwaad. Collect + Go werkt nu samen met de business en IT aan een oplossing om dit te tackelen. 

De integratie met Transics speelt ook een belangrijke rol. We hebben veel geld geïnvesteerd in dit boordcomputersysteem. “Collect + Go is voor ons een waardevolle add on hierop. Het geeft ons de juridische borging die nodig is om grensoverschrijdend te werken. En het scheelt natuurlijk een hoop werk in de backoffice.”