loader image

iSHARE Inside

iShare nu beschikbaar binnen Collect + Go

iSHARE is een initiatief van de Topsector Logistiek. Tientallen publieke en private partijen uit de logistieke sector hebben gezamenlijk uniforme afspraken voor identificatie, authenticatie en autorisatie ontwikkeld.

De doelstelling binnen iSHARE is om het delen van logistieke data makkelijker te maken. Collect + Go heeft iSHARE daarom verwerkt in haar platform. Verladers, logistiek dienstverleners en transporteurs die klant zijn bij Collect + Go kunnen nu dus van iSHARE gebruik maken. Dat is makkelijk omdat ze met deze ene identiteit ook kunnen inloggen op andere datahubs die zijn aangesloten bij iSHARE.
Wij voorzien dat iShare een belangrijke rol speelt op twee vlakken:

1) Dynamische verwerkersovereenkomsten. Tot nu toe sluit iedere klant een aparte verwerkersovereenkomst af. Dit is een statische manier om data beveiliging te organiseren. Met iSHARE kunnen we naar een situatie waarin onze klanten zelf aan het stuur zitten en aan kunnen geven met wie ze hun data willen delen.

2) Interoperabiliteit. De uitwisseling van e-CMR data tussen verschillende e-CMR providers is een belangrijke voorwaarde om over te kunnen stappen van papier naar digitaal. Wij willen daarbij in staat zijn om ook een deel van de afhandeling van de e-CMR voor onze rekening te nemen. Een transactie kan immers starten op het ene platform en verder worden afgehandeld op het andere platform. iSHARE versterkt daarmee de activiteiten die al lopen binnen Digi-Transit, de open samenwerking van e-CMR providers. We werken daar al samen om transacties van elkaar verder af te handelen. 

Nog betere data beveiliging

De data beveiliging was al goed geregeld binnen Collect + Go. Als Microsoft partner werken we met de beste schaalbare cloud technologie die er beschikbaar is. Deze technologie combineert een ongekende uptime met een uitstekende beveiliging (o.a. ISO26001).  
Met iSHARE voegen we daar extra vertrouwen aan toe. Doordat we het PKI Overheid certificaat toepassen weten andere ketenpartijen met wie ze zaken doen. Hiermee geven we onze klanten toegang tot een hoger beveiliging regime.

Blijf op de hoogte van onze nieuwe innovaties