Extra funding Ondernemerslift+

Extra funding Ondernemerslift+

Preseed fonds Ondernemerslift+ heeft een nieuwe tranche financiering ter beschikking gesteld. Met deze fondsen wordt een nieuwe innovatie toegevoegd aan het platform. Daarmee wordt de toepassing van e-CMR nog makkelijker voor klanten van Collect + Go.

In de afgelopen maanden is intensief samengewerkt om deze financiering uit te werken. De ratificatie van het e-CMR protocol door Polen en het omslagpunt dat daarmee bereikt werd in de markt was een belangrijke overweging om deze financiering nu toe te kennen.  

Zie ook www.ondernemersliftplus.nl