e-CMR Roadmap EU

e-CMR Roadmap EU

Europese roadmap vrachtdocumenten biedt volop kansen. Ook in het kader van Brexit!

Op 17 januari 2019 vond de evaluatie sessie e-CMR plaats in Brussel. Lia Potec, EU policy officer, ontvouwde daar namens de EU de roadmap e-CMR voor de komende 4-5 jaar. Deze roadmap biedt volop kansen voor verladers en transporteurs. De pilot e-CMR Benelux speelt hierin een belangrijke rol.

e-CMR: bouwen aan de efficiënte en duurzame ketens van morgen

De toepassing van e-CMR binnen de Benelux komt op gang. Vanaf 1 maart 2018 is met de definitie van de pilot e-CMR Benelux de markt op gang gekomen. In 2018 is er een sterke groei in transacties waar te nemen. Uitgaande van een geleidelijke adoptie zal in de periode 2019-2020 5% van de verladers en logistiek dienstverleners starten met data delen. Voor de markt is het belangrijk om van deze pilot een succes te maken, omdat daarmee logistieke ketens efficiënter worden. De EU schat de efficiencywinst in op 1 miljard euro / 65 ton CO2 reductie per jaar voor marktpartijen. Uit onze benchmarks blijkt dat er 50-60% te besparen is ten opzichte van het huidige proces.  

EU Roadmap

De Europese Unie heeft aangekondigd dat er binnen 4-5 jaar een Europese database komt voor autoriteiten om de controletaken die samenhangen met de e-CMR te harmoniseren. Gecertificeerde software aanbieders die meedoen aan de Benelux pilot e-CMR krijgen straks de mogelijkheid om hun gegevens te delen met dit Europese e-FTI platform. Collect + Go is koploper in de toepassing van e-CMR en een van deze gecertificeerde partijen. 

En nu?

De sterren staan dus gunstig om grensoverschrijdend te digitaliseren. Wet- en regelgeving ontwikkelt zich in de juiste richting, er is keuze tussen verschillende betrouwbare platformen en er is geld te verdienen met digitalisering.

De vraag voor veel bedrijven is hoe en waar te beginnen. Het digitaliseren van documenten voor vrachtauto chauffeurs lijkt makkelijk, in de praktijk betekent dit dat mensen anders gaan werken. Waar vrachtauto chauffeurs nu nog gewend zijn om ieder jaar miljarden papieren documenten te verwerken, is dit straks een kwestie van op een app de administratie doen. Een evolutie van papier naar digitaal heeft in de horeca en in boekhouden 5-10 jaar geduurd. In de logistiek zal een soortgelijke ontwikkeling te zien zijn.

Verladers en transporteurs hebben daarin de keuze uit verschillende platformen. De audits van de overheden hebben aangetoond dat deze platformen robuust en veilig zijn om mee te werken.   

Vanuit branche organisaties wordt gehamerd op standaardisatie. De e-CMR pilot en de aanbieders die daarin deelnemen worden niet als categorie gepromoot. Dat is een gemiste kans. Juist deze aanbieders zorgen voor de noodzakelijke standaardisatie! Zij werken er iedere dag aan papierloos transport en bouwen aan de aan de papierloze toekomst van morgen. Deze categorie benadering past goed bij Europa, een continent van keuze en pluriformiteit. Een Chinese aanpak lijkt hierin niet kansrijk.

38% van de EU markt is digitaal. Go for it! 

Wij adviseren onze klanten en prospects om toe te passen op de logistieke stromen binnen de Benelux, Frankrijk, Spanje en Zwitserland. Deze lenen zich goed voor eerste grensoverschrijdende digitalisering. De e-CMR is daarin het middel. In deze markten, die 38% van de totale EU vertegenwoordigen, kan nu al toegepast worden. Toepassing op de uitgaande stroom UK is interessant in het kader van de Brexit.

Wij hebben hierin het recept om dit op een makkelijke en vertrouwde manier te doen. Niet als project, maar als plug&play. Zonder dat daar IT capaciteit voor nodig is. We werken daarin actief samen met onze (kennis-)partners.

Zo werken we binnen Logistics Community Brabant op een gestructureerde manier aan innovaties waarmee we het voor chauffeurs en planners steeds makkelijker maken om hun administratie te doen.

Wil jij met ons innoveren? Nodig ons dan eens uit voor een kop koffie. Of kom langs op De Grasso, space for digital minds. 

info@collectgo.eu