Digitalisering uitgifteprocessen: één gedeeld tekenproces, toepasbaar op 6 e-CMR platformen

Digitalisering uitgifteprocessen: één gedeeld tekenproces, toepasbaar op 6 e-CMR platformen

Digi-Transit introduceert shared e-signing voor het magazijn

Eind november namen we het initiatief om tekenprocessen te delen binnen het open samenwerkingsverband Digi-Transit. Daarmee werd de eerste stap gezet om invulling te geven aan interoperabiliteit. Verladers en logistiek dienstverleners zijn gebaat bij interoperabiliteit tussen platformen, omdat dit omdat dit bijdraagt aan hun continuïteit en efficiënte bedrijfsvoering.

Interoperabiliteit was een belangrijk thema tijdens de DALTI kennissessie e-CMR. Eén van de belangrijke punten van feedback van de deelnemende ICT dienstverleners (o.a. ERP, TMS en boordcomputer leveranciers) was dat adoptie van e-CMR kansrijker is als er onderling wordt samengewerkt via gedeelde berichtenstructuren.        

Om invulling te geven aan deze behoefte hebben 6 e-CMR providers uit 4 EU landen het initiatief genomen om met gebruikmaking  van het iSHARE afsprakenstelsel een gedeeld tekenproces voor de digitale vrachtbrief te introduceren. Daarbij wordt het mogelijk om de aangemaakte e-CMR op het ene platform af te laten tekenen door een gebruiker op een ander platform.

De eerste fase is dat de goederenontvangst over platformen heen mogelijk wordt. Wanneer een magazijnmedewerker geregistreerd en gevalideerd is voor het aftekenen op het ene platform, dan is hij een vertrouwd gebruiker en ook tekenbevoegd voor een e-CMR op het andere platform.

Door het toetreden van platform aanbieders tot het iSHARE stelsel, is de identiteit en betrouwbaarheid van de betrokken partijen geborgd en houden bedrijven de regie over hun data. In het iSHARE afsprakenstelsel worden ook de bevoegdheden voor het uitwisselen van data vastgelegd.

De e-CMR providers treden op als uitvoerende partijen en leggen dit in de verwerkerovereenkomsten vast met hun klanten. Op deze manier kan de verlader op een eenvoudige wijze een beveiligd tekenproces accepteren. Dit initiatief wordt gesteund vanuit NLIP en de Topsector Logistiek.

Op deze manier kunnen verladers en logistiek dienstverleners op een makkelijke manier een beveiligd tekenproces ‘aan’ zetten.

In de komende maanden wordt de eerste technische opzet gemaakt voor het berichtenverkeer. Wanneer dit geïmplementeerd is, dan volgt snel daarna de eerste cross platform e-CMR transactie.

Meer weten? Neem dan contact op met:

Hans Togtema / Collect + Go   

Peter Jasperse / www.iSHAREworks.org