Digitale documenten binnen de EU | e-CMR landen

Digitale documenten binnen de EU | e-CMR landen

Wegvervoer: Digitale vrachtbrief en e-CMR

De CMR vrachtbrief – wettelijke verplichting

In grensoverschrijdend wegvervoer is het CMR-verdrag van toepassing. Vrachtauto chauffeurs zijn verplicht om een vrachtbrief (ook wel CMR genoemd) bij zich te hebben als zij de grens passeren.

Het CMR-verdrag is geratificeerd door 55 landen / lidstaten. Dit zijn vrijwel alle Europese landen, maar bijvoorbeeld ook de Verenigde Staten, Rusland en Turkije. Het CMR-verdrag is dwingend van toepassing op internationaal vervoer over de weg, indien de plaats van verzending of inontvangstneming een lidstaat is.

Toepasbaarheid e-CMR

Het CMR-verdrag schrijft voor dat afzenders, transporteurs en ontvangers gebruik maken van CMR vrachtbrieven. Vanaf 2011 is het ook mogelijk om in plaats van de papieren vrachtbrief te werken met een digitale vrachtbrieven of e-CMR’s. Deze elektronische vrachtbrief heeft dezelfde status en rechtszekerheid als het fysieke document.

Vanaf 1 maart 2018 kan ook binnen de Benelux gebruik gemaakt worden van digitale vrachtbrieven. Collect + Go heeft hiervoor van het NIWO de erkenning gekregen voor haar e-CMR oplossing. Daarmee voldoet het Collect + Go platform aan alle wet- en regelgeving voor de e-CMR. Het e-CMR protocol is daarin de standaard die gevolgd wordt. Daarmee is de vrachtbrieven oplossing van Collect + Go prima toe te passen in alle landen die het e-CMR protocol toestaan. 

De laatste stand van zaken is te volgen op de website van de Verenigde Naties / UNECE onder Latest Ratifications en United Nations Treaty Collection. Op deze website worden de ratificaties e-CMR bijgehouden. Binnen de EU hebben de volgende landen het e-CMR protocol goedgekeurd:

 • Nederland
 • België
 • Luxemburg
 • Frankrijk
 • Zwitserland
 • Spanje
 • Denemarken
 • Finland
 • Polen
 • Tsjechië
 • Slowakije
 • De Baltische staten Estland, Letland en Litouwen
 • Bulgarije
 • Roemenië 

Grenzend aan de EU hebben Rusland, Turkije en Moldavië het e-CMR protocol geratificeerd. In Duitsland en UK lopen in 2019 de eerste pilots. Ratificatie wordt in deze landen verwacht in 2020/2021. Naar verwachting ratificeren de andere (oranje gekleurde) landen dan ook.