Brexit means…MRN

Brexit means…MRN

Een digitaal dossier voor vrachtauto chauffeurs, inclusief MRN

Vorige week is de UK uit de Europese Unie gestapt. In de komende 10 maanden zal meer duidelijk worden wat dit betekent voor exporterende bedrijven.
Een ding is zeker: lading die met de boot of via de Kanaaltunnel geëxporteerd wordt zal van de juiste exportdocumenten moeten zijn voorzien.
Het goede nieuws is dat de Britse overheid op 20 december het e-cmr protocol heeft geratificeerd. Dit betekent dat vrachtauto chauffeurs de mogelijkheid hebben om een digitaal dossier te vormen. De e-CMR biedt de functie om een verwijzing te maken naar begeleidende documenten.

In het handige Brexit stappenplan van Evofenedex wordt een opsomming gegeven van de acties die je als bedrijf kunt nemen om je voor te bereiden op de Brexit. In stap 3 wordt nader ingegaan op exportdocumenten. 

Het Movement Reference Number (MRN) gaat daarbij een belangrijke rol spelen om straks de grens te passeren. Chauffeurs die bijvoorbeeld via de Kanaaltunnel reizen zullen een MRN nummer moeten kunnen tonen. De douane kan met dit MRN numer de uitvoeraangifte opzoeken in het Douane systeem. 

De beste voorbereiding op de Brexit is dan ook om dit MRN nummer nu al te verwerken in de uitgifteprocessen in het magazijn. Daarmee borg je straks dat de chauffeur altijd de juiste documentatie bij zich heeft. Door deze uitgifteprocessen te baseren op e-CMR ben je meteen Brexit proof. Je hebt dan de flexibiliteit om export documenten toe te voegen op basis van de keuzes die straks gemaakt worden (handelsunie, harde grens).

Het digitaliseren van de uitgifteprocessen in de magazijnen is daarbij een investering die zich snel terugverdient. Door het huidige printproces te vervangen met e-CMR uitgifte maak je de transitie naar een toekomstvast proces. Als bedrijf ben je dan niet alleen voorbereid op de Brexit, maar ook meteen op andere wet- en regelgeving (o.a. nieuwe cabotage regels, CO2 heffing in Duitsland). 

Wil je hier meer over weten? Maak dan een afspraak met ons.