Blockchain initiatieven vrachtdocumenten

Blockchain initiatieven vrachtdocumenten

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste blockchain initiatieven in de logistiek. Hierbij worden de blockchain projecten met een administratieve insteek op een rij gezet.   

Case: Rederij ZIM

Toepassing: Zeevaart

De papierloze vrachtbrief van ZIM

De Israëlische rederij ZIM past vanaf februari 2019 op twee geselecteerde routes tussen Azië en Zuid-Afrika en tussen Noord-Amerika en de Middellandse Zee een op blockchain gebaseerde elektronische vrachtbrief toe.

De rederij begon in november 2017 met zijn eerste proef. Binnen deze proef vervoerde het bedrijf meerdere containers van China naar Canada. Daarbij werden alle documenten tussen de bedrijven uitgewisseld via een door Wave gebouwde blockchaintoepassing.

In twee recentere transacties werden de elektronische vrachtbrieven binnen twee uur naar de ontvanger verstuurd. Een proces dat normaal dagen of zelfs weken kan duren, stelt ZIM. De rederij zegt in het afgelopen jaar tientallen proeven succesvol te hebben uitgevoerd en vindt de techniek nu klaar voor de volgende fase: commercieel gebruik.

‘Nu we voldoende ervaring hebben opgebouwd met deze revolutionaire technologie is het tijd om de volgende stap te zetten’, zegt CIO Eyal Ben-Amram. ‘Die is onderdeel van onze vastberadenheid om digitalisering te maximaliseren en tegelijkertijd de klantenservice te verbeteren.’

Klanten die ZIM inschakelen om containers tussen Azië en Afrika of Noord-Amerika en de Middellandse Zee te vervoeren, kunnen er per dit kwartaal voor kiezen om de nodige documentatie digitaal af te handelen. Volgens de rederij kan de digitalisering van de vrachtbrief en andere documentatie enorme tijdsbesparing opleveren, evenals de complexiteit en de kosten van transport te verminderen.

Bron: Nieuwsblad Transport

Case: Rederij IBM en PIL

Toepassing: Zeevaart

IBM en Pacific International Lines

Pacific International Lines (PIL) en IBM werken samen aan een elektronische Bill of Lading om het documentatieproces te verbeteren. Door gebruik te maken van blockchain willen de bedrijven fouten en fraude gaan voorkomen.

Traditioneel is de Bill of Lading nog een fysiek document dat banken gebruiken om handel te financieren. Nu wordt dit document nog naar meerdere partijen gemaild, waardoor het gevoelig is voor fraude, kwijt kan raken en administratiekosten met zich meebrengt, wat voor inefficiëntie in de toeleveringsketen zorgt.

Om dat proces te verbeteren gaan PIL en IBM een nieuwe, elektronische vrachtbrief ontwikkelen die draait op een blockchainoplossing van IBM en zo ‘de behoefte aan een hardcopy papierwinkel overbodig maakt’.

Eenmaal klaar zal een proef worden ondernomen waarin de e-BL een ‘papieren’ transport zal schaduwen. Als die proef slaagt, zal de rederij een stap dichter bij het uiteindelijke doel zijn om ‘een intermodaal transport en logistiek ecosysteem op te zetten dat gebruikmaakt van blockchain’.

Bron: Nieuwsblad Transport

Case: Havenbedrijf Rotterdam, ABN AMRO en Samsung

Toepassing: Internationale distributieketen

Samsung, Havenbedrijf Rotterdam en ABN Amro

ABN AMRO, het Havenbedrijf Rotterdam en Samsung SDS, de logistieke en IT-tak van Samsung zijn een blockchainproef gestart om tot een volledig papierloze integratie van administratieve en financiële stromen binnen internationale distributieketens te komen.

Op dit moment zijn de betalingen, administratie en het fysieke vervoer van containers nog vrijwel volstrekt gescheiden circuits. Dat leidt tot oponthoud en inefficiëntie omdat er veel partijen betrokken zijn. Bij een containertransport van China naar Rotterdam zijn bijvoorbeeld nu gemiddeld 28 partijen betrokken.

In de pilot gaat men al die stromen integreren: van workflow management in combinatie met track & trace tot aan de digitalisering van papieren documenten zoals de vervoersbrief en de financiering van de verhandelde goederen of diensten.

Blockchain biedt aan alle partijen in een logistieke keten de mogelijkheid om, door middel van gevalideerde data en zonder centrale leiding, de activiteiten te laten coördineren.

De pilot beperkt zich voorlopig tot multi-modaal transport van een container van een fabriek in Azië naar een locatie in Nederland. In eerste instantie wordt de pilot door de drie partijen uitgevoerd, maar staat het samenwerkingsverband daarna open voor andere partijen om aan te sluiten. De pilot start in januari volgend jaar.

Bron: Emerce

Case: Vlaams Instituut voor Logistiek (VIL)

Toepassing: Intermodaal

o.a. Atlas Copco, Essers, BCTN, Colruyt, Lineas, Molenbergnatie

In dit project heeft het VIL een aantal logistieke spelers bij elkaar gebracht om op zoek te gaan naar de meerwaarde van blockchain technologie in logistieke toepassingen. De focus wordt gelegd op drie sectoren waar een veilige supply chain hoge prioriteit heeft: voeding, chemie en life science. Er wordt ook nagegaan hoe blockchain zich verhoudt ten opzichte van state-of-the-art track & trace oplossingen binnen die sectoren.

Supply chains worden steeds complexer. Vele spelers, die elkaar soms niet of nauwelijks kennen, zijn hierbij betrokken. De steeds verdergaande digitalisering van het dataverkeer zorgt ervoor dat de logistiek efficiënter en transparanter wordt. De eindklant stelt hierin steeds hogere eisen aan de traceerbaarheid van de goederen die geleverd worden.

De digitalisering (bv. digitale platformen met nieuwe business modellen) en complexiteit (met vele tussenstappen en verschillende spelers) van de supply chain maken deze ook kwetsbaar. De noodzaak dringt zich op om op een veilige manier transacties te kunnen uitvoeren zodat het vertrouwen gegarandeerd kan worden tussen de verschillende actoren in de supply chain.
In verschillende sectoren zijn er inspanningen geleverd om track en trace systemen op te zetten tussen bedrijven en ook de consument om transparante informatie over het product te garanderen. Vandaag wordt blockchain naar voor geschoven als de voorkeurstechnologie voor beveiligd dataverkeer in de supply chain.

Bron: VIL