Collect + Go is een van de startups binnen Holland Fintech. We zijn te vinden onder Accounting & Invoicing. Binnen het Dutch Fintech Landscape leggen we verbindingen naar andere technologie partijen om onze platform nog beter te maken.

Door authenticatie processen toe te passen in de samenwerking tussen afzenders, chauffeurs en ontvangers maken we data uitwisseling veiliger en voldoen we beter aan EU privacy wetgeving.