Er is een interessante paradox in Europa. LSP’s geven aan te kunnen groeien in hun volwassenheid op het gebied van data, technologie en processen. Wanneer het aankomt op toepassing van nieuwe technologieën en samenwerking met startups, dan blijkt dat zij risico avers en afwachtend zijn. Deze conclusie is te trekken uit het European Logistics Report 2017.