Wij hebben meegewerkt aan een verkennend onderzoek gepubliceerd naar de invloed van financiële innovatie en technologie (Fintech) op de logistieke sector. Het onderzoek illustreert een breed aanbod van cross-sectorale oplossingen en samenwerkingen die veel essentiële processen verbeteren in de logistieke diensten. Fintech oplossingen bieden veel kansen om toegang te verschaffen tot kapitaalbronnen, (internationale) administratieve processen te verbeteren en risicomanagement in de logistieke industrie te professionaliseren.

Value Engineers wordt als een van de startups genoemd onder administration, working capital & supply chain finance.

Persbericht

Research

Brown paper